Eesti English Русский
Menüü
Otsi

 
               Loe projektide kohta esilehelt või leia info menüülingi alt

UUED KURSUSED

PRAKTILINE GRUPIJUHTIMINE JA SOTSIOMEETRIA

Tutvu lähemalt siin Kursused professionaalidele


UUS GRUPP alustab OKTOOBRIS 2016.      Grupiga on veel võimalik liituda!
                         Koolituspäevad on : 20.-21.10.16, 17.-18.11.16, 08.-09.12.16;  05.-06.01.17, 09.-10.02.17,   
                         09.-10.03.17, 06.-07.04.17
 

Plaanis on moodustada venekeelne grupp
 Инфо-дни /групповые интервью  для желающих принять участия в обучений состоятся:  

 

Antud koolitus on 1 tase  Superviisori ja coachi ning Psühhodraama CP  õppest, mis vastavad  ANSE  ja Nordic Board of Examiners in  Psychodrama, Sociometry and Group psychotherapy standarditele.

Järgnevad tasemed :

Superviisor ja Coach, õppeaeg 1+2 aastat

Certified Practitioner CP, psühhodraama lavastaja - õppeaeg kokku 1+2+3 aastat, Spetsialiseerutakse psühhodraama lavastajaks-psühhoterapeudiks või psühhodraama lavastajaks-superviisoriks

___________________________________________________________________________________________________________________

Noorte (14-17a) enesearengugrupp 

Kolmapäeviti 7.10; 14.10; 28.10; 4.11; 11.11; 18.11; 25.11; 2.12; 9.12. 2015 ja 6.01.2016
Kokku 10 kohtumist.
(Grupi jätk jaanuari lõpust kuni aprilli lõpuni 2016.a.)
Grupi  maksumus kokku 100 eur (saab maksta neljas osas )
Kell 18.00 – 20.00 Moreno Keskuses Süda tn 1, Tallinn

Põhjalikum tutvustus siin või flaier
 


Psühhodraama grupp nädalavahetustel, 1 kord kuus, aastaringselt. Algus 29.10.2016.  

Kui vajad endast ja teistest ning oma suhetest paremat arusaamist, soovid leida elus toetust ja rõõmu, siis oled oodatud meie gruppi. Psühhodraama meetod aitab ühendada inimese erinevad toimimistasandid- tajud, tunded, fantaasiad ja ratsionaalse mõtlemise. Oma erinevate rollide mõtestamine on ühtaegu tõsine ja mänguline tegevus, mis aitab saada enda ja teistega koostoimivaks inimeseks. Osalejad moodustavad ühe kindla grupi, kes käib koos pikema aja jooksul. Uusi grupiliikmeid võtame kord aastas, oktoobris. See, et ollakse koos ühtede ja samade inimestega loob osalejatele turvalise
keskkonna oma mõtete ja tunnetega tegelemiseks. Grupitöö aluseks on konfidentsiaalsus - isiklikud lood jäävad alati gruppi. Kasutame grupiarutelusid ja psühhodraama meetodeid. Osalemiseks ei ole vaja eelteadmisi või kogemusi psühhodraamast. Grupi suurus 8-10 inimest.
Grupp toimub 1 nädalavahetusel kuus, laupäeviti 10.00 - 18.00 ja pühapäeviti 10.00 - 17.00 (suvekuudel ei toimu).
Uus grupp alustab 29 oktoobril. Eelintervjuud septembris. Kui soovid liituda, võta palun esimesel võimalusel ühendust andres.sild@morenokeskus.ee. 
Läbi viivad psühhoterapeudid Piret Visnapuu-Bernadt ja Andres Sild.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________


 

MTÜ Moreno Keskus loodi 1998. aastal Tallinnas psühhodraama koolituses osalejate algatusel. MTÜ Moreno Keskus hõlmab nelja üksust:

Eesti Moreno Koolituskeskus on 2000. aastal asutatud õppeasutus, mille eesmärgiks on pakkuda täiskasvanute täiendkoolitusi erinevate erialade spetsialistidele ja organisatsioonidele ning enesearenduslikke psühhodraama kursusi. Eesti Haridus- ja Teadus-ministeeriumi koolitusluba nr 6316 HTM. 

Tallinna Psühhodraama Kool koolitab grupijuhte, psühhodraama lavastajaid (Certified Practitioner, CP) ja psühhodraama koolitajaid (Trainer, Educator and Practitioner, TEP). Kool organiseerib ka tutvustavaid psühhodraamagruppe, supervisiooni ja lühikesi koolitusi tervishoiu, sotsiaaltöö, psühholoogia ja pedagoogika valdkonnas tegutsevatele professionaalidele. Koolitusluba 6764 HTM. Kool on Federation of European Psychodrama  Training Organisations liige, Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni asutajaliige ja põhjamaade psühhodraama instituute ühendava Nordic Board of Examiners liige.

2014 a. valiti Nordic Boardi presidendiks kooli direktor Pille Isat

Supervisiooni ja Coachingu Koolituskeskus koolitab superviisoreid ja coache ning annab tööalast täiendharidust supervisioonimeetodite rakendamiseks kovisioonis. Koolituskeskus pakub individuaalset ja grupisupervisiooni ning coachingut erinevate erialade prfessionaalidele, juhtidele, meeskondadele ja organistasioonidele. Koolitusluba 7289 HTM.

 
Eesti Luguteater, mis sai alguse 2001. aastal Moreno Keskuses toimunud enese-arenduslikust kursusest nimega “Loovus ja spontaansus isiksuse arengus”. Vaata Eesti Luguteatri kodulehte www.luguteater.ee.


PROJEKTID

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________MTÜ Moreno Keskus viib perioodil 15. juuli 2016-31.12.2018  ellu Euroopa Sotsiaalfondi Meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” prioriteetse tegevuse “Asenduskoduhoolduse kvaliteedi tõstmise raames” Sotsiaalkindlustusameti poolt välja kuulutatud hanget “Tugiteenused asenduskoduteenuse osutajatele”. Hanke tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist ja tegevuste sisu koordineerib Sotsiaalkindlustusamet.

Hanke eesmärk on viia asenduskoduteenuste osutajatele tugiteenused, et vältida läbipõlemist ja sellest tingitud personali voolavust. See omakorda tähendab asenduskodus viibivate laste jaoks püsivamat ja stabiilsemat elukorraldust. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti. Tegevused hõlmavad teenuste vajaduse väljaselgitamist, teenuste korraldust ning teenuste protsessi ja mõju jälgimist ja hindamist nii enne kui pärast tegevuste toimumist. Tegevustesse on kaasatud välisekspert.


Teenustena viiakse ellu:

  • Grupinõustamine

  • Individuaalne nõustamine

  • Kovisiooni koolitused

  • Kovisiooni grupid

  • Tööjuhendamise koolitus

  • Tööjuhendamise grupid

  • Distantsilt tööjuhendamine

Teenustesse on kaasatud alljärgnevad asenduskodud:

AS Hoolekandeteenused (Imastu kool-kodu); Kohtla-Järve Lastekodu; Kohtla-Nõmme Lastekod; Laste Hoolekande Asutus "Lootus"; Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK; Mittetulundusühing Maria ja lapsed; Mittetulundusühing Maria Lastekeskus; MTÜ "Avatud Värav"; Narva Lastekodu,; SOS Lasteküla Eesti Ühing, Narva-Jõesuu; Vinni Perekodu; Mittetulundusühing Toomapere; MTÜ Vahtramägi; Sihtasutus Elva Perekodu; Sihtasutus Perekodu; Sihtasutus Taheva Sanatoorium; Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa; Sihtasutus Tilsi Perekodu; Siimusti lastekodu Metsatareke; SOS Lasteküla Eesti Ühing, Põltsamaa; Tartu Kristlik Noortekodu; Valga Lastekodu Kurepesa; Kuressaare Perekodu; Pärnu Lasteküla; Sihtasutus Haapsalu Hoolekandekeskus; Haiba Lastekodu; Koeru Perekodu; Lõuna-Järvamaa Lasteabiühing; Paide Sotsiaaltöökeskus; SOS Lasteküla Eesti Ühing, Juuru; SOS Lasteküla Eesti Ühing, Keila; Tallinna Lastekodu; Viimsi Perekodu,SOS Lasteküla Noortekodud.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Moreno Keskus koordineerib rahvusvahelist õpikoostöö projekti

„Draama ühendab inimesi“ 
Euroopa elukestva õppe programmi Gruntvig LLP raames rahastatud projekt „Drama connecting people“ haarab lisaks Moreno keskusele ühisesse õpiringi Helsingi draamaõppe ja -töö firma DOT  (Föreningen för Drama och Teater), Loode – Inglismaa Chesteri Ülikooli draamaspetsialistid ja Saksamaa tööstuslinna Hammi teatrihariduskeskuse MTÜ nimega Bildungswerk für Theater und Kultur teatripedagoogid . Kaks aastat vältava projekti jooksul külastatakse üksteise organisatsioone ühise õppimise ja draama-ala arenduse huvides, kusjuures osalevad maad pakuvad omalt poolt parimaid ja põnevamaid draamatöö näiteid ning koostööprojekti üritused haaravad kohapeal ka laiemat huviliste ringi.  Projektiga seoses luuakse Moreno keskuse all spetsiaalne õpperühm, kes koosneb draamaõpetajatest/koolitajatest ning mille tegevusse haaratakse ka  täiskasvanud õppijaid.

Loe projektist Loe projektist Moreno Keskuse lehelt flayerist siit ja blogist
 
Info Katrin Nielsen
e-post:l katrin.nielsen@kultuur.edu.ee           
m: +372 56 601 694
************************************************************************
VARASEMAD PROJEKTITEGEVUSED

Moreno keskus koordineerib rahvusvahelist õpikoostöö projekti
„Draama ühendab inimesi“.


Loe projekti eesmärkidest ja tegevustest lähemalt siit.

 

2010. aasta märtsist rakendus MTÜ Moreno Keskus koordineerimisel meetme 1.3.1  Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu”  projekt „Kvalifitseeritud tööjõu suurendamine ja integratsioon tööturule läbi koostöö ja sotsiaalse dialoogi“  Nr 1.3.0102.10-0278. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Loe projekti eesmärkidest ja tegevustest lähemalt siit.
 
 
 
 
Koduleht Elitec'st

Tasuta kodulehed www.elitec.ee

Close